Katulähetystyö

Katulähetystyö on diakonian perusteista lähtevää, vapaaehtoisuuteen perustuvaa päihde- ja kriminaalityötä. Keskeistä työssä on evankeliumin jakaminen sekä sanoin että teoin ja sitä kautta ihmisarvon ja inhimillisyyden säilyttäminen, joskus hyvinkin vaikeista, ulkoisista olosuhteista huolimatta.

Tehtävä

Katulähetysliiton tehtävänä on tukea jäsenseurakuntiensa ja -yhdistystensä vapaaehtoista katulähetys-, vankila- ja erityisdiakoniatyötä, erityisesti päihde-, kriminaaliongelmaisten ja asunnottomien auttamiseksi sekä antaa koulutuksellista tukea työntekijöille.

Toiminta

Liiton jäsenjärjestöissä ja – eri ev.lut. seurakunnissa toimii huomattava määrä vapaaehtoisia katulähetystyöntekijöitä ja katulähetystyöstä vastuussa olevia viranhaltijoita.

Liitto järjestää vuosittain yhdessä jäsenjärjestöjensä ja -seurakuntiensa kanssa koulutukseen ja virkistykseen tarkoitetut valtakunnalliset talvi- ja kesäpäivät. Päivillä pidettävän juhlamessun yhteydessä siunataan tehtäväänsä uudet vapaaehtoistyöntekijät.

Maatalousministeriön välittämä EU-ruoka- aputoiminta.

Liiton edustajat vierailevat katulähetystilaisuuksissa ja juhlissa, vankiloissa jne.

Vuosikokous valitsee liiton hallituksen sekä liiton/hallituksen puheenjohtajan.

Liiton toiminta katetaan pääasiassa avustusvaroin (Kirkkohallitus, seurakuntien kolehdit ja jäsenmaksut).